گفته های متنی یک


گذشت کسی دارد که اگر هزار تومان کلاه سرش گذاشتند ، صد هزار تومان  حرص نخورد.

خطای دیگران را می‌توان به خاطر آرامش خودمان بخشید. و یا اینکه برای تسکین هیجانات درونمان به فکر انتقام بیفتیم.   امیدوار کسی است که با من درون قهر نباشد

تا بچه توی چاله نیفتد نمی‌فهمد چاله یعنی چه . پدر و مادرها پیوسته تصویری از “چاله ” نشان بچه‌ها داده و آنها را  از آن میترسانند بعبارتی دیگر بجای اینکه به آنها تفهیم کنند آنها را میترسانند . ( از هرچه بترسیم سرمان میاید )

چنانچه  نیازی نداشته باشی که دیگران دوستت داشته باشند  بدان که بی نیاز شدی ، یعنی عزت نفس داری یعنی خودت را دوست داری و دیگر ترسی از تنهائی نداری.

عمو خلج


وقتی در کودکی مهر واقعی مادر بالای سرم باشد در بزرگی از او بت نخواهم ساخت  و هرگز به او وابسته نخواهم شد  زیرا احساس تنهائی نمی‌کنم هر وقت می‌بینمش خوشحال  میشم و اگر ازش دور بشم بی تاب نمیشوم

به همه خانم هائی که شوهرانشان عاشقشان هستند واقعا باید تبریک گفت زیرا آنها معشوقه های واقعی هستند

عمو خلج


زوج هائی که سرشون تو لاک خودشون هست و با خلق نمیخواهند سرو کار داشته باشند . نه کسی پیششان میرود و نه آنها پیش کسی میروند ، از انرژی عظیم شعور جمعی بی بهره خواهند ماند               عمو خلج

–  معیار اندازه گیری مناسب بودن همسر در کودکی شکل میگیرد. اگر در خانواده ای مرفه بزرگ شده باشیم  ، توقع داریم همسرمان وضع مالی خوبی داشته باشد . از آنجائیکه دختر به پدر بیشتر گرایش دارد و پدر عامل اصلی ثروت در خانواده بوده است از یک طرف و از طرفی پدر و مادر میخواهند که فرزندشان در رفاه باشد ، فشاری مضاعف بر روی دختر وارد میاید.

–  ولی یک اصل را نباید فراموش کرد ، که اگر من درون بخواهد ازدواج کند  به آرامش فکر میکند نه به آسایش . بعنوان مثال در کلبه کوچک هم میتوان آرامش را که پایه خوشبختی است بدست آورد . برعکس آن نیز صادق است . در یک کاخ هم امکان دارد آرامش نداشته باشیم ، و فقط سعی کنیم خود را آرام کنیم.

–  از همه مهمتر  از خوشبختی راحت تر میتوان به موفقیت رسید تا برعکس.

نباید همسر مهر یه را مطالبه کند ، وقتی خوشبخت زندگی میکنند ،  در اینصورت نه تنها مهریه بلکه مهر را نیز از شوهر میگیرد.

عمو خلج


احساس خیلی‌ها در بچگی سرکوب شده . احساس را باید حس کرد . خلق کردن کار عقل است و عقل اگر قلبت ناتوان باشد ادایش را در می آورد و تو فکر میکنی با قلبت در تماسی . خودت را بیشتر دوست داشته باش تا از دوست داشتن دیگران بی نیاز شوی . خودت را قبول کن و نخواه که دیگران قبولت داشته باشند.
همه احساس داریم ولی حس کردن هایمان متفاوت است . بعضی‌ها می‌ترسند احساس کنند زیرا از بچگی “حس کردن احساس” را با احساسی برخورد کردن اشتباه می‌کنیم . اگر احساس را حس کنی عقل را نیز بکار می‌گیری ولی چنانچه بدون حس کردن احساس را بیرون دهی , احساسی برخورد کرده ای . یعنی عقل را بکار نگرفته ای .و منتظر عواقبش باش.
عمو خلج


آدم ضعیف کسی است که دائم از قدرت طرف مقابل که چه بلاهایی به سرش آورده است سخن می‌راند ولی هرگز اشتباه خود را به نمی‌گوید. اینگونه افراد فقط یک چیز کم دارند و آن عزت نفس می‌باشد. کسی که عزت نفس دارد , ترس ندارد ( دل دلدار میشود ) . کسی که عزت نفس دارد دشمن خیالی برای خود نمی‌تراشد . توقعی از دیگران ندارد . از تمرکز بالایی برخوردار است . تنهایی برایش مفهومی ندارد غرورش را به دور می‌اندازد.
اگر در افکارت به اتفاقات ناخوشایندی که امکان دارد در آینده رخ دهد فکر می‌کنی . بخاطر آن است که آن اتفاق را قبول نمی‌کنی . اگر قبولش کنی دیگر به آن فکر نمی‌کنی. به عبارت دیگر از آنچه نمی‌ترسی به سرت نمی آید
اعتماد به نفس مواظب شغل و کار توست، ولی عزت نفس مواظب تو و اعصابت توست
چرا از بیرون باید مرا ببینند : هیچ کس با صدای خور خور خودش از خواب بیدار نمیشه . کسانی که در کنار ساحل زندگی میکنند صدای امواج دریا را نمیشنوند . پس با مردم طوری رفتار کنیم که بی پرده با ما و از ما سخن گویند.

عمو خلج


آدم های امن،کسانی هستند که در کنارشان احساس امنیت کنی ، احساس آرامش کنی با صداقت همچون آئینه ای منعکس کننده شخصیت تو باشد چه خوب چه بد . اگر معایب تو را منعکس کرد تو می‌توانی پند بگیری و یا اینکه احساس حقارت کنی .من درون آدم های امن رابطه ای مستقیم با من درون تو دارد پس هیچ جای نگرانی نیست بیا بیرون تا آفتاب بگیریم

عمو خلج


آدم های تنها بیشتر از هر کسی از بی توجهی رنج میبرند , برای اینکه مورد توجه قرار گیرند
خیلی تلاش میکنند . در نتیجه فقط با عقلشان در تماس هستند و از قلب غافل میشوند فقط تو فکر خواسته اطرافیان هستندبه قیمت زیر پا گذاشتن خواسته خود و همین امر باعث تنهائی بیشتر آنها میگردد بعد از مدتی فقط با بال عقل پرواز میکنند زیرا بال قلب حرکتی نمیکند عقل به ” توجه” نیاز دارد و قلب به” محبت” عقل میخواهد تورا موفق کند و قلب خوشبخت معمولا موفق ها کمتر میتوانند به کسی محبت بدهند و بر عکس . آرامش تنها با پرواز دو بال عقل و قلب میسر میگردد , فقط در چنین حالتی فکر قطع میگردد و ما در لحظه هستیم.
خود شیفته ها بیشتر از هرکس دیگری از کم توجهی رنج میبرند و در بیشتر مواقع حتی کینه طرف را به دل میگیرند . همیشه کارهای غلط خود را توجیه میکنند . هرگز آرامش پیدا نخواهند کرد . دوست دارند یک سروگردن از دیگران بالاتر باشند و همه باید مدح و سنایش را بگویند
اگر کسی سعی کند به نوعی خودش را بالای او نشان دهد حتی حاضر به قتل او نیز میباشد
وقتی در ماشین موفقیت گاز میدهی از آیینه عقب مواظب ماشین خوشبختی باش که زیاد ازش دور نشوی زیرا اگر فاصله ات زیاد شد هرگز سوار ماشین خوشبختی نخواهی شد.

عمو خلج


پول حرف اول را میزند یا آدم پولدار
بعضی ها میگن , پول حرف اول رو میزنه بعضی ها میگن آدم های پول دار حرف اول را می‌زنند.
بعضی ها به شغلشون افتخار میکنند و بعضی دیگر به خودشون . وقتی میگویی پول حرف اول رو میزنه , ذهن قبول میکند ولی کاری هم انجام نمی‌دهد , فقط میداند که پول را دوست داری. ولی وقتی سخن از آدم پول دار میشود، میداند که تو میخواهی پولدار شوی .
انسانهای بی پول فکر می‌کنند پول حرف اول را می‌زند و انسانهای پول‌دار فکر می‌کند پول‌دارها حرف اول می زنند.
عمو خلج


آدم های موفق میدانند چه می‌خواهند و آدم های نا موفق میدانند در گذشته چه می‌خواستند .
زمانی را که در گذشته سیر می‌کنی , چه بد چه خوب از عمرت کسر خواهد شد
خیلی ها بدنبال جبران کمبود های گذشته شان دائم در گذشته بوده و خواسته ای در آینده ندارند , و لذت در لحظه بودن را آنچنان که باید حس نمی‌کنند . اینان نه تنها تمرکز ندارند بلکه قادر به دیدن فرصت ها و شانس های خود نیز نمی باشند . منظور از شانس , انتخاب صحیح می‌باشد . عادتمان داده اند که دیگری به جای ما تصمیم بگیرد زیرا ما تاوان سنگینی برای اشتباهات گذشته امان که همان انتخابهای غلط می باشد پرداخت کرده ایم . از این رو گفته دیگران مهم تر از خودمان می‌باشد که این خود نوعی دهن بینی محسوب می‌گردد . این افراد که در گذشتیِ شان غرق شده اند هرگز نمی خواهند به حال و آینده فکر کنند و اگر کسی در این راستا بتواند به آنها کمک کند به سختی لجاجت کرده و در صورت امکان قطع رابطه می‌کنند تا براحتی در ضمیر تاریک خود بدنبال گذشته های باصطلاح خوش بگردند.
عمو خلج


آدم ” تودار ” از بچگی عادت کرده است که, با عیان کردن آنچه در دل دارد تنبیهی بزرگ در انتظارش باشد. ( کنترل دل به دست عقل میفتد)
تودار ها نمی‌توانند بیرون را خوب نظاره کنند و از آن وحشت دارند تودارها نمی‌توانند در دل کنند زیرا برای درد دل کردن باید از درون به بیرون بیایند به عبارت دیگر چون نمی‌توانند درد دل کنند تمامی اختیار دل را به دست عقل می سپارند.
عمو خلج


وقتی فقیری ثروتمند میشه وقتی ضعیفی قدرتمند میشه وقتی مجردی مزدوج میشه وقتی گریانی خندان میشه وقتی بی‌کاری کاردار میشه خوشحالی توصیف ناپذیری به آن‌ها دست خواهد داد ولی شاد نمی‌شوند زیرا تمام آن‌هایی را که گفته شد  فقط به فقط کمبودها هستند وقتی کمبودی داریم و با آن می‌رسیم خوشحال خواهیم شد ولی اگر همان کمبودها را هم قبول کردیم آرامش بیشتری خواهیم داشت یعنی اینکه راضی هستیم ولی قانع نیستیم که بازهم دریافت کنیم وقتی فقر را قبول کردی یعنی آنکه از آن ترسی نداری و از هر جی که نترسی به سرت نمیاد برای قبول شدن باید ضعفت را قبول کنی که نیازی به پنهان کردن آن نداشته باشی به همین دلیل است که می‌گویند خودشناسی خداشناسی است اگر تو خودت را قبول داشته باشی با تمام معایب و محاسن  در آن موقع است که می گویند وقتی خودت را شناختی  می توانی خودت را بینهایت دوست داشته باشی وقتی خودت را دوست داشته باشی یعنی آنکه عزت نفس داری و وقتی عزت نفس داری دیگر نیازی نداری که دیگران تو را تایید کنند . در کودکی به ما می‌آموزند که پدر و مادر ما چه میخواهند و از چه گریزان هستند وللی از خواسته ما اطلاسس ندارند و همین ها باعث می شود که شخصیت ما شکل بگیرد اگر در کودکی پدر و مادر ما بلند پرواز بودند  ما هرگز روی خوشبختی را نخواهیم دید و برای اینکه خودمان را به پدر و مادر نشان دهیم وقتی میخواهیم که دیگران ما را ببینند یعنی ما خودمان را نمی توانیم ببینیم

 وقتی دوست داری که دیدی بشی در نهایت برای مردم زندگی می کنی نه برای خودت خیلی مهم است وقتی می‌گویند که فلانی می داند که چه می خواهد یعنی  میداند حتی پدر و مادر ‌چه میخواهند چون مادر تمام تصمیم گیری های ما خواسته های پدر و مادر را نیز ناخودآگاه دخالت می دهیم و همین باعث بسیاری از بدبختی های ما می شود 

عمو خلج

گفته های متنی 1
4 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x