تمرینات برای شادابی و طراوت جوانی
یوگا - تمدد اعصاب

سلامت ، انعطاف پذیری ، لاغری و زیبائی - اینگونه میخواهیم بمانیم ، و یوگا میتواند کمکمان کند .زیرا کسی که از طریق یوگا با بدن خود آشنا شده و بتواند آنرا کنترل کند ، خود را موزون و همآهنگ حرکت میدهد . ایستائی قشنگتری داشته و نور آرامش رضایتمندانه ای در صورتش پدیدار میگردد که این خود بسیار جذاب میباشد.از آن گذشته یوگا وزن را نگهمیدارد ، مفاصل را فعال و عضلات را کشیده و باریک میکند .

تمرین 1 نشست الماس: تمرین کششی برای شانه و سینه

تمرین 2 گربه: ستون فقرات را انعطاف پذیرو پشت قوی

تمرین 3 کبوتر سلطان: لگن و کمر تحرک پذیر تر میگردند

تمرین 4و5 سگ و تخته: این تمرین دست ، شانه و پا را تقویت میکند و تنفس را عمیق میکند که تمام عضلات بهتر اکسیژن دریافت کنند

تمرین 6 چکمه: یکبار دیگر تمام بدن و عضلات شکم را. تقویت میکند

 

 

 

تمرین 1 : نشست الماس

قفسه سینه را باز کرده ،روی زمین زانو بزنید.ستون فقرات را صاف کنید.چانه را کمی پائین بیاورید،تا ستون فقرات کشیده شود.دست ها در پشت بدن بهم قلاب شده و در حالیکه کشیده میشوند ،ببالا هدایت میشوند. باندازه 5 نفس کشیدن عمیق حالت را حفظ کنید.در خاتمه دست ها را شل کرده وتکان دهید.

 

تمرین 2 : گربه

روی زمین چهاردست وپاشوید.در بازدم ،پشت را گرد کرده و زانوها را نگاه کنید.در هنگام نفس کشیدن پشت را صاف کرده و باسن را بطرف عقب برانید.در هنگام نفس کشیدن دوباره پشت خود را همانند گربه قوز کرده ونهایتاً این تمرین را 5 بار تکرار کنید.

 

 

تمرین 3 : کبوتر سلطان

حالت استارت ،چهار دست و پا،با پشتی کشیده میباشد.در هنگام بیرون دادن نفس،پای راست را بطرف عقب دراز کرده و بکشید،زانوی چپ راخم کرده و باسن را روی ساق پا بگذارید. سر و بالاتنه صاف میماند،دست ها روی زمین میمانند.حال بالاتنه را روی ران چپ قرار میدهیم.دست ها بطرف جلو کشیده میشوند.پیشانی روی زمین گزارده شود.باندازه 6 نفس کشیدن حالت را حفظ میکنیم.سپس بحالت اوًل برمیگردیم و با پای کشیده چپ تکرار میکنیم.

 

تمرین 4 : گرگی(سگ)

درحالت چهاردست و پا،پا را خم کرده ،طوری که فقط انگشتان پا زمین را لمس کنند.دربازدم ،زانو ها رابلند کرده ،به دست ها قدرت داده و بطرف بالا هل دهید،بدین طریق که شما پا ها را صاف کنید(همانند تصویر)،سر پائین نیفتد.پاشنه ها به زیرانداز فشار ممیدهند.3 تا 4 نفس عمیق این حالت را نگهدارید،سپس بحالت چهار دست و پا برگردید.

 

تمرین 5 : تخته

از تمرین قبلی "گرگی" تصویر 4 شروع کرده باسن را آنقدر پائین بیاورید که با سر و بالاتنه در یک راستا قرار گیرد. عضلات باسن و شکم را منقبض کنید.دست ها کشیده،انگشتان پا روی زمین.تمرین های گرگی و تخته را حداقل 3 بار بتناوب انجام دهید.

 

 

تمرین 6 : چکمه

ریلکس به پشت خوابیده،دست ها در کنار بدن.چانه را بداخل بکشید و کف پاها روی زمین.در هنگام بازدم ،عضلات شکم را منقبض کرده ،بدین صورت که شکم را بداخل ببرید..نفس بکشید. ساق پا را بالا ببرید.دوباره نفس بکشید.بتناوب یک زانو را بطرف سینه کشیده ،پای دیگر را دراز کنید.برای شدت بخشیدن،میتوانید،دست و سر را بلند کنید.10 بار تکرار کنید.آهسته نفس بکشید و سر و دست ها را روی زمین قرار داده و دوباره کف پا را روی زمین قرار دهید.