تمرینات برای تمام بدن
کلیه بدن - کلیه بدن

هدف: تقویت عضلات مورب شکم،همچنین عضلات دست و باسن . بهمین علت تمرین برای تمام بدن نامیده میشود.

به پهلو روی زمین بخوابید .بدن کاملاً کشیده.پای بالا را جلوی پای پائین و دست پائین را دراز کنید. دست بالا برای تکیه دادن استفاده میشود .حال بدن را با کمک عضلات شکم و دست بلند کنید.

توجه داشته باشید که باسن به عقب نرود (بالاتنه جلو نرود) سر کاملاً در راستای ستون فقرات .

 

توجه: حتماً در موقع بلند کردن تنه نفس را بیرون دهید.

اگر در مفصل باسن مشکلی دارید این تمرین را انجام ندهید.

1-2 بار 15-25 تکرار