پیلاتس
تمرين براي اندام
پیلاتس - بزرگسالان

اين تمرين كه براي مبتدي ها و حرفه اي ها در نظر گرفته شده است عضلات را تقويت كرده و اندام را زيبا وپشت راقوي ميسازد.اين تمرينات عضلات عمقي را نيز تقويت ميكند بخصوص عضلات شكم ، پشت ، لگن و ستون فقرات را نيز قوي ميكند.

عضلات عمقي

عضلات مورب عمقي شكم را در سمت چپ و راست كمر ، زماني كه نفس را بيرون داده و يا در حال خنده هستيم، ميتوان حس كرد.وقتي اين عضلات تمرين داده شوند،شكم صاف و كشيده ميشود. عضلات پائين پشت كاملاً ريلكس ميشوند.عضلات مورب داخلي شكم بالاتنه را بطرف جلو و طرفين خم ميكند. همچنين ميتوانند بالاتنه را بچرخانند.عضلات عمقي كل ستمن فلرات را استحكام ميبخشند.

تكنيك تمرين

 

در ابتدا اين دو تمرين به شما كمك ميكند كه توسط core training عضلات عمقي را قوي كنيد همانند Pilates

تمرين براي اندام

روي صندلي نشسته هر دو پا را روي زمين بگذاريد.تمركز خود را روي دو استخوان سمت چپ و راست لگن قرار دهيد. بالاتنه را بطرف بالا ببريد.پشت سر را بطرف سقف ببريد، گردن را دراز كنيد.عميق نفس بكشيد.سعي كنيد بهنگام بيرون دادن نفس عضلات لگن را منقبض و ناف بداخل و بطرف بالا كشيده شود.شانه ها و گردن ريلكس هستند. با كشيدن نفس انقباض را از مكز ثقل بدن برداريد.

اين تمرين را 10 بار تكرار كنيد.

 

 

 

 

 

 
" پیلاتس" چه کسی بود
پیلاتس - بزرگسالان

یوسف پیلاتس در سال 1880 در دوسلدورف بدنیا آمد.در کودکی به بیماری روماتیسم و آسم مبتلا بوده است ولی مصمم شده بود با تمرینات بدنی، سالم گردد.

 
تمرینات تقويتی
پیلاتس - بزرگسالان

تقویت باسن،ران و شانه ها

• تمرين 1

تمرینات تقويتی

یک قدم به عقب برداشته ، بالا تنه را کمی به سمت جلوسوق دهید تا آنجائیکه بالاتنه و پای عقبی در یک راستا قرار گیرند. ستون فقرات باید صاف باشد. پای عقب کشیده و پای جلو کمی خم و ولی زانو، پشت انگشتان قرار میگیرد. دست ها پشت بدن یک میله ای را نگه میدارند. پشت دست ها بطرف بدن. دست پشت بدن کشیده و فاصله اشان باندازه عرض شانه. کتف ها را به پشت در مسیر باسن بپائین بکشید. سپس با حرکتی آرام در زانوی جلوئی، بدن را به بالا و پائین حرکت دهید. در حرکت پائین میله را بطرف بالا ببرید و هنگام بالا رفتن به پائین بیاورید.