پشت
سن که رسید به پنجاه
پشت - پشت

سن که رسید به پنجاه به پنج مهره کمری فشار میاید. زیرا، عضلات شکم شل شده ،شکم و متعاقب آن ستون فقرات بطرف جلو میاید. نتیجه:ستون فقرات که ضعیف شده، شروع به درد گرفتن میکند،شکم و سر متمایل به جلو میشوند.به قسمت بالای پشت و گردن فشار میاید که روی گردش خون و هضم غذا تاثیر میگذارد .

سن که رسید به پنجاه

 
بجای آنکه شکم را بداخل بدهید، باسن را به جلو دهید
پشت - پشت

با دادن باسن به جلو ،گودی کمر کمتر شده و با تداوم آن بمرور زمان عضلات قوی شده و پس از مدتی با قوی شدن شکم، بالا تنه صاف میشود.

بجای آنکه شکم را بداخل بدهید، باسن را به جلو دهید

 
وظيفه عضلات پشت
پشت - پشت

عضلات پشت، مسئولیت تعادل عمودی قرار گرفتن ستون فقرات وهمچنین یکسان کردن فشار بر روی آنرا بعهده دارند.بزرگترین کمکی که شما در این راستا میتوانید انجام دهید، این است که عادت کنید ،بدن را همیشه در حالت صحیح نگهدارید .این عادات و حالت های خوب را همیشه بکار برید از جمله "صحیح نشستن،صحیح راه رفتن،صحیح ایستادن و صحیح دراز کشیدن وصحیح بلندشدن" را همیشه بکار برده و به آن فکر کنید.وهرگز فراموش نکنید.

وظيفه عضلات پشت

 
تمرینات ورزیدگی برای پشت: شل کردن پشت و ریلکس کردن
پشت - پشت

تنها تقویت عضلات پشت مهم نیست ، بلکه تمرین شل کردن دائمی عضلات و ریلکس نمودن آنها ، کمک میکند تا، گرفتگی عضلاتی را که باز نمیشوند ، برطرف کند . سعی کنید در این تمرین ها آرام و یکنواخت نفس بکشید . چنانچه در محل کار مجبورید کارتان را نشسته انجام دهید ، حتماً پشتتان را چندین بار شل کرده و ریلکس نمائید .

تمرین 1

شل کردن عضلات پشت

تمرینات ورزیدگی برای پشت: شل کردن پشت و ریلکس کردن

 
تمرینات ورزیدگی برای قوی کردن عضلات پشت
پشت - پشت

عضلات پشت ، هم آهنگی تمامی حرکات بدن را بعهده دارد و همچنین ستون فقرات را استوار نگهمیدارد . عضلات شکم ، رل مهمی برای همکاری عضلات پشت ،فشار یکطرفه و یا قوی ، بعنوان مثال ایستائی یکطرفه بدن ، معمولاً باعث درد عضله ريا، و یا صدمه دیدن مهره ها میگردد. با تمرین های مخصوص برای پشت - و عضلات شکم ، میتوانید فشار های غلط بر روی بدن و همچنین درد را پیشگیری نمائید.

تمرین 1

تقویت پشت و شانه

تمرینات ورزیدگی برای قوی کردن عضلات پشت

 
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 2