شکم
دراز نشست
شکم - شکم

ساده ترین آن است که، دست ها را در کنار بدن روی زمین قرار دهید، بخصوص که از دست ها بعنوان اهرم استفاده شود.

دراز نشست

 
تمرینات ورزیدگی برای شکم و پاها
شکم - شکم

تمریناتی برای پا و عضلات ران که باعث میشود بدن استواری خوبی پیدا کند و سوخت و سازچربی را بالا ببرد.از آن گذشته شکم را تخت میکند و ران ها فورم بهتری پیدا میکند.ایده آل برای کسانی که میخواهند شکم را کوچک و وزن را کم کنند.

تمرین 1

تقویت شکم و عضلات ران

تمرینات ورزیدگی برای شکم و پاها

 
تمرين برای عضلات مورب شکم
شکم - شکم

چرخش بالا تنه

با زاویه 45 درجه روی زمین بنشینید.پاها را با کمی زاویه روی هم بیاندازید. دست ها در ارتفاع سینه قرار میگیرند. حالتی را پیدا کنید که بتوانید تعلدل را حفظ کنید. میتوانید پایتان را در جائی محکم نگهدارید.

 
تمرين برای شکم
شکم - شکم

هدف آن است که ،شما تمرینات هر صفحه را 3 مرتبه، تقریباً 15-20 بار بتوانید انجام دهید. خیلی آرام شروع کنید ، سپس تکرارآن را زیاد کنید.

تمرين 1: به پشت خوابیده، دستها را بطرفین دراز کنید زانو ها زاویه 90 درجه با ساعد و بدن درست کنند. بگذارید چند سانتیمتری زانوها بطرف راست و چپ بیافتند.

تمرين برای شکم

 
تمرين برای پهلوها
شکم - شکم

با زانوی ،خم و پاهای بهم جفت شده از پهلو به زمین بنشینید. با دست راست مفصل پا(قوزک پا) را گرفته ودست چپ بطور قائم بطرف بالا.دست چپ پشت سر وپای راست را بلند کرده طوری که موازی زمین باشد و بکشید. حال بدن کاملاً کشید،ودست بلند شده را بطرف مقابل همراه با بیرون دادن نفس، آرام بکشید. بدون آنکه باسن تکان بخورد.در حالیکه نفس میکشید،دوباره به حالت قبل برگردید.

 
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 2