آموزش تکنیک های شنا
شنا - آموزش شنا

آموزش شنا از مقدماتی تا پیشرفته - آموزش تکنیک های شنا

فیلم تمرینات قهرمانان شنا : آموزش شنا

ترجمه ، صدا گذاری و دوبله به فارسی توسط خلج نیا

دانلود نسخه کم حجم از سرور سایت
http://www.varzidegi.ir/SwimmingTech-basic-Pro.mp4

نمایش نسخه با کیفیت بالا بر روی YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=ct-bkev5-5U

 

 

آموزش شنا از مقدماتی تا پیشرفته - آموزش تکنیک های شنا

فیلم تمرینات قهرمانان شنا : آموزش شنا

ترجمه ، صدا گذاری و دوبله به فارسی توسط خلج نیا

دانلود نسخه کم حجم از سرور سایت
http://www.varzidegi.ir/SwimmingTech-basic-Pro.mp4

نمایش نسخه با کیفیت بالا بر روی YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=ct-bkev5-5U