آموزش شنا
آموزش شنا حرفه ای - فیلم تمرینات مایکل فیلیپس
شنا - آموزش شنا

آموزش شنا حرفه ای - فیلم تمرینات مایکل فیلیپس

ترجمه ، صدا گذاری و دوبله به فارسی توسط خلج نیا

دانلود نسخه کم حجم از سرور سایت
http://www.varzidegi.ir/Swimming-Pro-phelps.mp4

نمایش نسخه با کیفیت بالا بر روی YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=ArEvhoy8HIw

 

 
آموزش تکنیک های شنا
شنا - آموزش شنا

آموزش شنا از مقدماتی تا پیشرفته - آموزش تکنیک های شنا

فیلم تمرینات قهرمانان شنا : آموزش شنا

ترجمه ، صدا گذاری و دوبله به فارسی توسط خلج نیا

دانلود نسخه کم حجم از سرور سایت
http://www.varzidegi.ir/SwimmingTech-basic-Pro.mp4

نمایش نسخه با کیفیت بالا بر روی YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=ct-bkev5-5U

 

 
تمرينات کششی برای شناگران
شنا - آموزش شنا

دستها باندازه عرض شانه از هم باز روی زمین قرار میگیرند.انگشتان رو بعقب نشان میدهند.حال باسن را که روی زمین قرار گرفته آهسته بطرف جلو میکشیم.

تمرينات کششی برای شناگران

 
آموزش شنا برای مبتدیان
شنا - آموزش شنا

تمرین نفس کشیدن برای مبتد یان

لبه استخر را گرفته وتا ارتفاع شانه ها در آب فرو روید.از دهان نفس بکشید.سپس تا رسنگاه مو و یا لبه (کلاه شنا )در آب فرو روید. در هنگام فرو رفتن در آب با قدرت از دهان و بینی آب را با شدت بیرون بدهید.این تمرین را 20 بار تکرار کنید

 آموزش شنا برای مبتدیان