نفس کشیدن در شنای کرال
شنا - کرال سینه

نفس کشیدن در ورزش هائی مثل دوچرخه سواری و ورزش های دو و میدانی بسیار ساده میباشد. تو باید نفس بکشی؟ فقط نفس بکش!تو احتیاج به اکسیژن بیشتر داری؟بیشتر هوا بگیر!.اکسیژن فقط باید بیشتر گرفته شود.برای این کار نیازی به مغزت نداری.ولی برای شنا کردن:اینجا بنظر میرسد نفس کشیدن بخصوص برای مبتدی ها بسیار مشکل سازاست.بعد از چند دور شنا کردن، نفس زنان خود را به دیواره استخرو یا طنابهای خط شنا میچسبانند.ولی این موضوع ربطی به شرایط بدنی ندارد،اکثرا،تکنیک غلط نفس کشیدن، این مشکل را بوجود میاورد

نفس گیری غلط ، واقعا، سرعت شناگرهای بی تجربه را ، بیشتر از اشتباه تکنیکی، پائین میاورد.همه چیز خوب پیش میرود تا زمانیکه شناگر سر خود را در آب فرو میبرد.ولی بالاخره دیر یا زود برای نفس کشیدن مجبور میشود ، سر خود را از آب بیرون بیاورد.بمحض اینکه این کار را کرد، در آب فرو میرود،به جای اینکه در آب به پیش برود.آنها 40 تا 60 بار در دقیقه انرژی خالص را به هدر میدهند.وقتی انسان یک باربه تکنیک صحیح نفس کشیدن تسلط یافت.نفس کشیدن، بطور طبیعی با کشش آب هم آهنگ میگردد وحتی میتواند با سرعت های بالا شنا کند. یک حرکت چرخشی سبک بدن، نیروی جلو برنده بوجود میاورد.و در هنگام نفس گیری ، باید بیشتراز زمان کشش آب که انسان نفس نمیکشد ،بدن را چرخاند . ولی رمز کار در آن است که باید با یک چرخش بدن، نفس گرفت، نه با یک چرخش ساده، گردن. در بین تکنیک های شنا ،بزرگترین اشتباه در تکنیک نفس کشیدن میباشد.اولین اشتباه ،همانطور که قبلا گفته شد "نفس کشیدن توسط چرخش گردن صورت میگیرد".یک آزمایش ساده انجام بده:در حالیکه راحت نشسته ای،که این مقاله را بخوانی،سرت را 90 درجه بگردان و چانه ات را روی شانه فشار داده،سپس ،بهمین حالت چانه را روی شانه دیگر فشار دهید.معمولا این حرکت باید با چند کشش و مقاومت در ناحیه گردن امکان پذیر باشد.حال همین عمل را انجام بده، ولی چانه را بطرف پیشانی بکش، کاری را که بیشتر شناگران انجام میدهند.که کشش و مقاومت در ناحیه گردن بسیار بیشتر است.

این دلیلی است که چرا بعضی از مربیان بتو میگویند،که سرت را فقط آنقدر بچرخان که چانه از آب بیرون بیاید. که این کار اشتباه میباشد ! ترکیب این حالت وحالت قرار گرفتن تخت روی آب (بدون چرخش)که بیشتر شناگران را شامل میشود،باعث میشود که حرکت سر بیشترین مقاومت آب را ایجاد میکند.

نهایتا،احساس غریزی انسان است ،که با سر بلند شده نفس بکشد.اگر چنانچه شخصی را که شنا بلد نیست و یا یک بچه را بمیان آب بیندازیم، بخاطر احساس غریزی زنده ماندن ،سعی میکنند سر خود را بالای آب نگهدارند.این احساس غریزی که ریشه ای عمیق دارد،الگوی نفس کشیدن را برای کسانی که شنا بلد نیستند بسیار و برای کسانی که شنا بلد هستند کمتر، اثر گزار میباشد.

تکراریکی از این اشتباهات2500 بار در ساعت حتی شنای روان را دچار گرفتگی عضلات میکند .

چنانچه ما بخواهیم به نوع سنتی نفس گیری کنیم،چگونه باید آنرا انجام دهیم؟همانطور که گفته شد:بجای اینکه، برای نفس گیری سر را تکان دهیم، بوسیله حرکت چرخشی بدن، نفس گیری میکنیم،. بد ینوسیله سر را بیرون از آب میاوریم،در حالیکه سر،چانه و ستون فقرات در یک راستا قرار میگیرند.این حالت، بهترین حالت دینامیکی و کمترین مقاومت در آب میباشد و شما میتوانید بهتر، راحت تر و کارامدتر شنا کنید

چهار تمرین،که به شما کمک میکند ،راحت تر نفس بکشید:

سرت را پنهان کن

قبل از اینکه با حرکت چرخشی بتوانی نفس بکشی ،باید یاد بگیری،راحت و روان با بدنت چرخش کنی.اول از همه باید روش شنای قدیم را فراموش کنی،که میگوید،باید بطرف جلو نگاه کنی و آب باید کمی بالای سرت باشد.در حینی که این متن را میخوانی ،سرت را در این حالت بالا بیاور،بتو نشان میدهد،که یک حرکت غیر طبیعی میباشد،گه باعث گرفتگی عضلات تا ستون فقرات میشود.تو میتوانی از یک سری گرفتگی بی ثمر عضلات اجتناب کنی،وقتی که سر را در حالت طبیعی خود نگهداری،یعنی طوری که گوئی تو اصلا شنا نمیکنی.اگر این کار را درست انجام دهی،احساس خواهی کرد،چگونه آب در پشت سرت جریان میابد،وقتی که نفس نمیکشی.سرت را در یک خط نگهدار وقتی که برای نفس گیری حرکت چرخشی بدن را انجام میدهی.

چرخش در هوا

تمرین ذیل را انجام دهید.بایست ،مستقیم نگاه کن ،سر در راستای ستون فقرات قرار بده.دست راست را از روی سر دراز کرده و بکش،بازو(عضله دوسر) روی گوش فشار میاورد.تمام بدن را 90 درجه به سمت چپ بچرخان.پیشانی و چانه هم در یک راستا،مثل سربازی.بدین طریق حرکت ایده ال را برای نفس گیری کرال ،انجام داده ای.رمزکار در این است که سر و بدن را در یک خط نگهداریم،وقتی که حرکت چرخشی بدن را با یک بدن متوازن دقیق انجام میدهی.

چرخش بایستی تا حدی انجام گیرد،که نیازی به چرخش سر و یا بلند کردن آن برای هوا گیری نباشد.اگر تجسم کنی که از بینی نفس میکشی نه از دهان ،حالت قرار گرفتن بدن صحیح میباشد.

با ریتم نفس بکش

ریتم کشش تو ،ریتم حرکت چرخشی است.ما یاد گرفتیم که بوسیله چرخش نفس بگیریم.ریتم کشش و ریتم نفس گیری نباید اختلاف داشته باشند.یک اختلاف استاندارد در مبتدیان این است که نفس کشیدن را طولانی میکنند،بدین طریق که بیشتر به پهلو میمانند.من همیشه توضیح میدهم که باید نفس کشید، بدین وسیله که باید بطرف هوا غلط خورد و سریعا از همان راه از طریق چرخش بدن به جای اولیه برگشت.بدون آنکه ریتم تغیر کند.اگر بخواهیم کشش را سریعتر کنیم،باید ریتم چرخش را سریعتر کنیم،یعنی بکرار نفس بگیریم. تا میتوانی ریه ها را،از هوا، خالی کن (زیرا اختلاف فشار در آب و هوا زیاد میباشد،برای بیرون راندن هوا از ریه ها باید به ریه ها فشار آورد) این طور بنظرمیرسد که این کار بر خلاف حس ششم میباشد،زیرا از طریق نفس کشیدن هوا را به ریه ها وارد میکنیم،ولی نفس کشیدن تقریبا اتوماتیک میبا شد.دهان را باز میکنی، وقتی به سطح آب رسید ، هوا وارد ریه میشود.تو در یک سیکل کشش، برای بیرون راندن هوا از ریه بیشتر زمان نیاز داری تا برای نفس کشیدن.تمامی هوا را از ریه ها بیرون دادن بسیار مهم میباشد.

اگر نفس را نگهداریم، در اصل ،کمبود اکسیژن را احساس میکنیم .

چه چیز باعث میشود که

_تو در بالای آب بمانی؟

_وقتی عضلات تو بخاطر کمبود اکسیژن شروع به درد گرفتن میکند؟

جواب این است: گاز کربنیک موجود در ریه های تو،نه کمبود اکسیژن! بخاطر اختلاف فشار در هوا و آب باید در آب دانسته تر از هوا نفس کشید(هوا را با فشار بیرون راند)

سعی کن از دو طرف نفس بگیری

آیا باید از دو طرف نفس کشید؟

تو باید ،بشرط آنکه بتوانی،ولی خیلی کم هستند مبتدیانی که این کار را بتوانند انجام دهند. خیلی از شناگران،ترجیح میدهند که از یک طرف نفس بگیرند و همیشه از این طرف دلخواه نفس میگیرند،برای اینکه خیلی راحت یک احساس بهتری دارند.از سمت دیگر نفس کشیدن ،احساس بدی دست میدهد.چرا باید انسان در آب احساس بدی داشته باشد؟مشکل از یک سمت نفس گیری آن است که،انسان، در طویل المدت متمایل به کشش بی قرینه در آب میشود.در یک ساعت که تمرین میکنی شاید بدن را 1000 مرتبه در جهتی که نفس میکشی میچرخانی.یعنی تمام عضلات در این مسیر کشیده میشوند و نه در مسیر دیگر،که اگر آنرا در 100 روز تمرین ضرب کنیم،خیلی سریع برای همیشه کشش یک طرفه انجام میدهیم.بهترین راه برای تصحیح این امر آن است که از هر دو سمت نفس گیری کنیم ، کاری که به روش مختلف میتوانیم انجام دهیم.

نفس گیری بعد از هر 3 کشش دست راحت ترین میباشد .این بدان معنی است که،1/3 کمتر نفس گیری میشود از زمانی که بخواهیم در هر سیکل فقط از یک طرف نفس گیری کنیم.این موضوع نباید مشکلی ایجاد کند،چنانچه آرام شنا شود.مشکل زمانی میاید که سریع شنا شود.

روش دیگر، آن است که،یک بار تا کناره استخر، از سمت چپ و در برگشت از سمت راست نفس گیری شود.میتوان در شنای سرعتی از سمت دلخواه و در شنای آرام از سمت دیگرنفس گرفت .هدف آن است که از هر دو سمت، یک اندازه نفس گیری شود.

میتوانم قله کوه را فتح کرد،وقتی که نفس را نگهدارم؟

تمرین کم نفس کشیدن از 25 سال پیش مد شده است.این بدان معنی است،شناگر باید جسماً و روحاً به این احساس بد عادت کند ،که بدون نفس گیری شنا کند. با این همه من یاد گرفتم که یک سری محاسن تکنیکی ازشنا کردن با تنفس کم بدست بیاورم.هوای کمتر تورا وادار میکند که آهسته تر و بدین ترتیب مقررون به صرفه ترشنا کنی.یعنی انرژی کمتر بکار بری ،زیرا تابولیسم انرژی دراٍر اکسیژن حد و مرزی دارد.