تقویت گردش خون
سلامتی - سلامتی

تمرينات تقویت گردش خون :

اين تمرين و تمرين بعدي از تمرينات يوگا گرفته شده است. پيشنهاد مي گردد هر دو تمرين را با هم انجام دهيد. آنها گذشته از تقويت گردش خون ، تمرين خوبي براي ريلكس شدن مي باشند.

به پشت روي زمين خوابيده، دست ها و پا ها را بطور عمودي بلند كنيد.

كف دست ها بطرف هم هستند. پنجه هاي پا را بداخل بكشيد . براي يك دقيقه دست ها و پاها را تكان دهيد.

(دست و پا – حداقل حركت خود را دارند.)

 

مفاصل دست و پا بدون حركت مي مانند.

تكان دادن با آرنج و زانو و همچنين با دامنه اي 2 سانتي متري انجام مي پذيرد.

زانو و آرنج را روي زمين قرار داده و تقويت گردش خون و ريلكسي را احساس كنيد.

چنانچه مشكل داريد پاها را قائم نگهداريد. بايد بالشتكي را زير باسن قرار داده و زانوها را كمي خم نماييد.