سلامتی
تقویت گردش خون
سلامتی - سلامتی

تمرينات تقویت گردش خون :

اين تمرين و تمرين بعدي از تمرينات يوگا گرفته شده است. پيشنهاد مي گردد هر دو تمرين را با هم انجام دهيد. آنها گذشته از تقويت گردش خون ، تمرين خوبي براي ريلكس شدن مي باشند.

به پشت روي زمين خوابيده، دست ها و پا ها را بطور عمودي بلند كنيد.

كف دست ها بطرف هم هستند. پنجه هاي پا را بداخل بكشيد . براي يك دقيقه دست ها و پاها را تكان دهيد.

(دست و پا – حداقل حركت خود را دارند.)

 
با ایستائی صحیح شکم را از بین ببرید
سلامتی - سلامتی

با ایستائی صحیح شکم را از بین ببرید

تمرین 1

با ایستائی صحیح شکم را از بین ببرید