تمرینات زانو
تمرينات برای زانوهای عمل شده (آرتروسکوپی)
زانو درد - تمرینات زانو

برای ایجاد ، تحرک واستحکام دوباره ، درمفصل زانو بعد از عمل جراحی ،اجرای مرتب یک برنامه تمرینی بسیار مهم میباشد.بیشترین این برنامه را میتوان در منزل انجام داد. ما پیشنهاد میکنیم 20 تا 30 دقیقه 2 تا 3 بار در روز تمرین شود.برنامه ها راحت در نظر گرفته شده اند که شما به راحتی بتوانید اجرا کنید.شما میتوانید برنامه را بدلخواه تنظیم نمائید.اندازه را باید بدست بیاورید.تمرينات کم کارساز نیست وتمرینات زیاد ضرر دارد.چنانچه درد داشتيد تمرین نکنید.چنانچه تعداد تمرین را بالا بردید و با درد مواجه شدید از تمرين کردن دست بردارید، تا زمانیکه درد برطرف شود.از زانويتان مراقبت کرده و آنرا سرد نگهدارید.با باند(کشی)آنرا پیچیده و پا را بالاتر از سطح بدن قرار دهيد.

تمرينات برای مبتديان

تقویت کننده عضلات خم کننده زانو (همسترینگ)

 
تمرينات برای زانو درد
زانو درد - تمرینات زانو

تمرین در حالت نشسته روی صندلی

تمرین 1

راحت روی صندلی نشسته،دستها را روی آن بگذارید. کتاب قطوری را بین پا ها قرار دهید. کتاب را بالا بیاورید بدین وسیله که زانو ها را دراز کنید. این حالت را 5 ثانیه حفظ کنید،قبل از اینکه پا ها را زمین بگذارید. تمرین را 5 بار تکرار کنيد.

تمرينات برای زانو درد