حرکات غلط
ژیمناستیک های خطرناک
حرکات غلط - ژیمانستیک های خطرناک
عادت و نداشتن اطلاع خطرناک هستند. هر تمرین ژیمناستیکی که از تمرین های قدیم هنوز در حافظه ما سفت چسبیده اند ،بنظرمان صحیح هستند.این تمرین ها را با تمرین های دیگر که موثرترومطمئن تر هستند جایگزین کنید.

آری

خير

آسیاب بادی

ژیمناستیک های خطرناک

ژیمناستیک های خطرناک

پشت را صاف نگهدارید،زانو را پشت انگشتان پا خم کنید،دست روی زانو. آهسته از یکطرف بطرف دیگر حرکت کنید. خم شدن و همزمان چرخش به چپ و راست ،برای مبتدیان بیشتر ضرر دارد تا اینکه سود داشته باشد..

دست بطرف زمین در حالت ایستاده

ژیمناستیک های خطرناک

ژیمناستیک های خطرناک

در حالت خوابیده یک لگن را کاملاً خم میکنیم(ران را بطرف سینه میکشیم) همزمان عضلات پشت ران کشیده میشود. از طرف کایروپراکتیک نظریه ای دریافت نشد.

سر بطرف زانو

ژیمناستیک های خطرناک

ژیمناستیک های خطرناک

یک پا را روی صندلی بگذارید،حال لگن را خم کنید(بدن صاف و کشیده بطرف جلو)بالا تنه را با تکیه دادن دست ها روی زانو حمایت کنید.عضلات پشت ران نرم کشیده میشود. گرفتگی و کشیدگی بیش از حًد عضلات و رباط ها.

گاوآهن

ژیمناستیک های خطرناک

قسمت زیادی از وزن بدن روی مهره های گردن و مهره های بالای سینه وارد میشود.کشیدگی بیش از حًد، روی مهره ها و مفاصل اثربدی خواهد گذاشت.

دراز نشست

ژیمناستیک های خطرناک

ژیمناستیک های خطرناک

پا ها را خم کنید،دست ها را روی زمین بگذارید،بالاتنه را بآرامی از روی زمین بلند کنید.حالت را چند ثانیه نگهدارید و سپس بحالت اوًلیه برگردید. رباط ها و عضلات گردن بیش از حًد کشیده میشود،فشار بیش از حًد روی مهره ها،در این تمرین عضلات شکم تقویت نمیشوند،بلکه عضلات قوی خم کننده لگن قوی تر میشوند.

کشش از پهلو

ژیمناستیک های خطرناک

ژیمناستیک های خطرناک

ژیمناستیک های خطرناک

بالا تنه را در حال خوابیده به چپ و راست بگردانید بدون آنکه از زمین بلند کنید،کاملاً ریلکس تصویر(o) .کشش آرام 3 نقطه ( به چپ و راست) ( 3 نقطه از بدن روی زمین قرار میگیرد).خطر ندارد و تاثیر خوبی هم دارد.) فشار غیر ضروری و ضرر دار و کشش بیش از حًد بر،روی مهره،دیسک،عضلات و رباط ها وارد میشود..

عضلات باسن

ژیمناستیک های خطرناک

ژیمناستیک های خطرناک

ران را در راستای بدن قرار داده و ساق پا را از 90 درجه تا 180 درجه باز،5 ثانیه نگهداشته و دوباره برگردانید.10 بار تکرار کنید. خطر بوسیله حرکات سریع و کنترل نشده پای متحرک:کمر تحت فشار قرار میگیرد.

موز

ژیمناستیک های خطرناک

خطرناک و بی فایده است و- بر روی کمر ،بخصوص روی مهره ها( مفصل های مهره های کوچک) فشار زیادی وارد میکند.

چرخش دایره ای سر

ژیمناستیک های خطرناک

دایره زدن سر و دادن بیش از اندازه گردن به عقب میتواند به(مفصل های کوچک دوار و شریان های مهره ای صدمه برساند و باعث سرگیجه شود. (رد شدن از روی برآمدگی های مهره های گردن)

تمرینات شکم

Oژیمناستیک های خطرناک

Uژیمناستیک های خطرناک

ژیمناستیک های خطرناک

تمرین بلند کردن یک پا: پای دیگر نزدیک باسن روی زمین.تصویر(o) دراز نشست:تمرین برای عضلات شکم.5 بار 10 ثانیه نگهدارید. بالشً زیر گردن فراموش نشود.تصویر(u) عضلات 4 سر ران را که خودش قوی هست ،قوی تر میکند و به مهره ها آسیب میرساند.از این تمرین (بلند کردن دو پا)خودداری کنید.