بدن سازی
بدن سازی با وزنه
بدن سازی - با هارتل

تمرینات عضلات سه سر بازوئی. دوقلو سینه. پشت. شانه. پاها

 

دو سر بازوئی

پرس بازو، با هارتل در حالت ایستاده

کاملا صاف روی زمین بایستسد .میله هارتل را باندازه عرض شانه ها بگیرید.وزنه را آهسته تا ارتفاع شانه ها بالا بیاورید.بطرف جلو خم نشویدوزنه را آهسته بطرف پائین بیاورید.

بدن سازی با وزنه

 

 
تمرينات بدن سازی (بدون وزنه)
بدن سازی - بدون وزنه

آویزان- زانو بلند: میله بارفیکس را با دستها بعرض شانه بگیرید که پاها، که کمی خم هستند، آویزان باشند. مهم:پاها را بالا ببرید طوری که باسن پائین باشد،پاها ها را تا سینه بالا بیاورید و در صورت امکان از جهش صرف نظر کنید. پاها را آهسته پائین بیاورید و ابتدا به راست، سپس به چپ بچرخید. نیرو از طرف پشت میاید.برگشت به حالت استارت.

تمرينات بدن سازی (بدون وزنه)

 
آناتومی بدن انسان
بدن سازی - عضلات بدن

نویسنده / منبع : laufen. Blv Dr. Thomas Wessinghage Physical Education and Sciences (KHAJAVI)

آناتومی بدن انسان