باسن و پا
تمرينات برای ران ها
باسن و پا - باسن و پا

هدف آن است که ،شما تمرینات هر صفحه را 3 مرتبه، تقریباً 15-20 بار بتوانید انجام دهید. خیلی آرام شروع کنید ، سپس تکرارآن را زیاد کنید.

تمرين 1: به پهلو بخوابید،پاها را بکشید.ران بالائی رابطرف بالا و پائین حرکت دهید،بدون آنکه آنرا روی پای دیگر و یا روی زمین قرار دهید.

تمرينات برای ران ها

 
ورزیدگی برای پا و باسن
باسن و پا - باسن و پا

تمرین 1

تقویت عضلات ران و باسن

 ورزیدگی برای پا و باسن

برای این تمرین نیاز به پله دارید.

خیلی ساده : شما از پله ها بالا و پائین میروید ، 20 پله را نهایتاً در30 ثانیه طی کنید. بعد از استراحتی کوتاه دوباره تکرار کنید.